Termeni și condiții de utilizare

Definiţii

  • – site – reprezintă website-ul aparţinând “Administratorului”, care se află la adresa www.re-expozitia.ro prin intermediul căruia “Utilizatorul” are acces la informaţii privind societatea şi produsele oferite / asigurate de către “Administrator”;
  • – utilizator – reprezintă persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat Termenii şi Condiţiile prezentului Site;
  • – asiguratul – persoana a cărei locuinţă este protejată în baza contractului de asigurare;
  • – asigurătorul – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturare (PAID) S.A;
  • – link, linkuri – adresă prin care se conectează fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei reţele de calcul.

 

Acceptarea expresă a Termenilor şi Condiţiilor

 

Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare. Accesul şi utilizarea se realizează cu respectarea tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile în domeniu.

Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, făra limitări sau calificări, Termenii şi Condiţiile prevăzute, vă rugăm să părăsiţi acest Site.

 

Proprietatea asupra conţinutului Site-ului

 

Prin intermediul secţiunilor sale, website-ul www.re-expozitia.ro oferă utilizatorilor informaţii despre societate, serviciile oferite, acte normative şi ştiri referitoare la activitatea societăţii.

Reproducerea parţială sau integrală a paginilor acestui website, precum şi distribuirea sub orice formă şi prin orice mijloace a conţinutului acestora este permisă numai cu acordul societatii.

Confidenţialitate

PAID este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţionala de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16321, în sensurile definite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prelucrarea oricăror date furnizate se va face numai în conformitate cu prevederile legii menționate și a actelor normative care completează/modifică legea și numai cu consimțământul Utilizatorului.

Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Website-ul PAID furnizează informații care pot conține link-uri către site-uri a unor terțe părti care nu sunt deținute sau controlate de PAID. PAID nu are nici un control asupra acestora, și nu își asumă nici o responsabilitate privind conținutul, politicile de confidențialitate, sau practicile de pe site-urilor aparținând acestor terțe părti.

Revizuirea Termenilor şi Condiţiilor

Termenii şi condiţiile de fata pot fi modificate în orice moment de către administratorul website-ului, fără notificarea prealabilă a utilizatorilor site-ului.

Legea aplicabilă

Termenii şi Condiţiile menţionate sunt guvernate de legislaţia aplicabilă în România.